Toimintaperiaatteet


pkuva3Osuuskunta toimii pääosin viljan välittäjänä, mutta se voi joissakin tapauksissa myös ostaa viljan ja myydä sen edelleen.

Osuuskunta tavoittelee jäsentensä viljalle parasta mahdollista markkinahintaa ja sen maksamista noin kuukauden kuluessa viljan toimituksesta.

Osuuskunnan tavoitteena on maksaa tilikauden päätyttyä jälkitiliä. Jälkitilin suuruus riippuu osuuskunnan tekemästä taloudellisesta tuloksesta. Osuus tilikauden ylijäämästä jaetaan jälkitilinä siinä suhteessa kuin on jäsenen euromääräinen osuus viljakaupasta tilikauden aikana.

Osuuskunta tekee kauppaa sekä jäsenten varastossa olevasta viljasta (spottikauppa) että tulevan syksyn sadosta (termiinikauppa).

Viljakaupan tiedonvälitys perustuu sähköpostin käyttöön. Jäsenen ilmoitus  osuuskunnalta tulleen tarjouksen hyväksymisestä on jäsentä sitova. Tämän jälkeen osuuskunta vahvistaa sopimuksen omalla ilmoituksellaan. Tämä ilmoitus vahvistaa sopimuksen myös osuuskuntaa sitovaksi.

Mikäli jäsen ilman perusteltua syytä jättää noudattamatta tehtyä sopimusta, on hallituksella sääntöjen 9 § perusteella mahdollisuus erottaa henkilö, yhtymä tai yhteisö osuuskunnan jäsenyydestä.

Jäsen vastaa siitä, että toimitetun viljan määrä ja laatu ovat sopimuksessa sovitun mukaisia.
Lue Vilja-alan yhteistyöryhmän laatimat näytteenotto-ohjeet.

Jäsenen tulee ilmoittaa heti sadonkorjuun jälkeen, viimeistään lokakuun lopussa, tiedot viljaeristä jotka tämä haluaa myydä osuuskunnan kautta. Jäsenellä on kuitenkin oikeus myydä viljansa tästä riippumatta myös itse.

Osuuskunta kilpailuttaa viljarahteja harjoittavat yrittäjät ja vilja-analyysejä tekevät laitokset. Jäsen kuitenkin valitsee näiden palveluiden tarjoajat itse ja vastaa niihin liittyvistä kustannuksista. Osuuskunnan tavoitteena on pitää toiminnan ja viljakaupan kustannukset kilpailukykyisinä.