Viljakauppa


rkein tavoitteemme on viljelijöiden neuvotteluaseman vahvistaminen viljamarkkinoilla. Yhdessä olemme vahvoja. Suuret erät kiinnostavat ostajia ja tarjoavat paremman mahdollisuuden myös vientikauppaan. Toiminnan alkuvaiheessa vientikauppaa tehdään yhdessä sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on jo vankkaa kokemusta vientikaupasta. Myös viljan viennissä tavoitteena on lisäarvon tuottaminen jäsenille.

Osuuskunnan toimintaa ohjaa viljanviljelijöistä koostuva hallitus. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Osuuskunnan ylin päättävä elin on vuosittain kokoontuva jäsenkokous.

Osuuskunnan toiminta on kaikilta osin jäsentensä suuntaan avointa ja läpinäkyvää. Osuuskunnan ja jäsenten välinen tiedonkulku perustuu sähköiseen viestintään, kuten sähköpostiin ja tekstiviesteihin.

Osuuskunnan säännöt