Kort på svenska


ViljaTavastia är ett andelslag som ägs av finländska odlare. Andelslaget fungerar främst som spannmålsförmedlare, men andelslaget kan i vissa fall köpa spannmål och sälja den vidare.

Vår viktigaste målsättning är att stärka odlarnas förhandlingsposition på spannmålsmarknaden. Tillsammans är vi starka. Stora partier är intressanta för köparna och de tryggar också möjligheten att bedriva exporthandel. Exporten av spannmål har också som mål att skapa mervärde för medlemmarna.

ViljaTavastia grundades 21.9.2016 i Tavastehus. Etableringsavtalet undertecknades av 134 spannmålsproducenter. Därefter har andelslaget tagit emot nya medlemmar i jämn takt.

För närvarande (18.3.2024) har andelslaget cirka 715 spannmålsproducenter som medlemmar och deras sammanlagda areal av skördeväxter är cirka 89 000 ha.

ViljaTavastia har medlemmar i hela landet. Vi är den första och största producentorganisationen inom spannmålsbranschen i Finland.

Kontaktuppgifter

Verkställande direktör

Eero Kovero, 045 224 9288, eero.kovero@viljatavastia.fi

Styrelse

Karl Åberg, styrelsens ordförande, Ingå, 0400489907, aberg.karl@gmail.com
Heikki Mäkelä, vice ordförande, Lahtis, 0400432 880, heikki@ylimakela.fi
Pasi Kortejärvi, Askola, 0400694210, pasi.kortejarvi@vanhakartano.fi
Timo Laaksonen, Lundo, 0505540858, timo@paappala.com
Jyrki Leppälä, Hausjärvi, 0500449474, jyrki.leppala@transfarm.fi
Toni Lindqvist, Mörskom, 0503274976, mtylindqvist@gmail.com
Toni Mattila, Jockis, 0505509008, toni.mattila@elisanet.fi
Juha Salovaara, Hausjärvi, 0451313085, juha.salovaara@viljatavastia.fi
Juha Vaittinen, Ackas, 0400834655, juha.vaittinen1@luukku.com

Postadress

ViljaTavastia
c/o Eero Kovero
Mustilanmäentie 34 A
13900 Pekola