Jäsenyys


ViljaTavastia osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä kasvinviljelyä harjoittava henkilö, yhtiö tai yhtymä sekä sellainen yhteisö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on kasvinviljelyn tai muun maatalouden toimintaedellytysten tukeminen.

Jäseniltä perittävä osuusmaksu on 300 euroa ja liittymismaksu 100 euroa. Osuusmaksu palautetaan säännöissä mainitulla tavalla jäsenyyden päättyessä.

ViljaTavastia Osuuskunta pyrkii sähköiseen toimintaan kaikessa yhteydenpidossa jäseniin. Tämä edellyttää, jäsenillä on käytössään toimivat tietoliikenneyhteydet (sähköposti, matkapuhelin).

ViljaTavastia osuuskunnan jäsenyyttä voi hakea oheisen linkin kautta. Hallitus käsittelee hakemukset ja tekee päätöksen jäseneksi hyväksymisestä.

Liity jäseneksi >>

Osuuskunnan säännöt (pdf)

Rekisteriseloste (pdf)

ARVOT

 • Kannattavuus. Tarjoamme jäsenille lisäarvoa ja parhaan markkinan sadon myyntiin ja tuotantopanosten hankintaan.
 • Kotimaisuus. Korostamme kotimaisuuden merkitystä ja tärkeyttä jäsenelle, jalostajalle ja yhteistyökumppaneille.
 • Luotettavuus. Olemme luotettava ja turvallinen yhteistyökumppani koko vilja- ja markkinaketjussa.

VISIO

 • Merkittävin suomalainen viljamarkkinan toimija
 • Vahva riippumaton toimija tuotantopanosmarkkinoilla
 • Vahvasti tukemassa alan uusia innovatiivisia hankkeita ja toimintaratkaisuja
 • Aktiivinen viennin seuraaja ja toimija

STRATEGIA

 • Jäsenistön viljanvälitys ja kauppa
 • Uusien viljelysopimus- ja toimitusmallien kehittäminen
 • Tuotantopanosten myynti ja välitys
 • Jäsenistön immateriaalioikeuksien hyödyntäminen
 • Vientikauppa viljan tai jatkojalostettuna tuotteena
 • Jäsenistön sitouttaminen ja aktivoiminen

KEHITYSTAVOITTEET

 • Vientimahdollisuuksien aktiivinen seuranta ja niihin reagointi
 • Yhteistyökumppaneiden toiminnan kehittäminen ja vakauttaminen
 • Viljelysopimusmallien kehittäminen viljamarkkinoille
 • Viljakaupan logistiikan ja toimintamallien kehittäminen
 • Lisätään välitettävää viljanvälitysmäärää tn/jäsenhehtaari
 • Puintikauden aikaisen vastaanoton tehostaminen