Jäsenyys


ViljaTavastia osuuskunnan jäseneksi voidaan hyväksyä kasvinviljelyä harjoittava henkilö, yhtiö tai yhtymä sekä sellainen yhteisö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on kasvinviljelyn tai muun maatalouden toimintaedellytysten tukeminen.

Jäseniltä perittävä osuusmaksu on 300 euroa ja liittymismaksu 100 euroa. Osuusmaksu palautetaan säännöissä mainitulla tavalla jäsenyyden päättyessä.

ViljaTavastia Osuuskunta pyrkii sähköiseen toimintaan kaikessa yhteydenpidossa jäseniin. Tämä edellyttää, jäsenillä on käytössään toimivat tietoliikenneyhteydet (sähköposti, matkapuhelin).

ViljaTavastia osuuskunnan jäsenyyttä voi hakea oheisen linkin kautta. Hallitus käsittelee hakemukset ja tekee päätöksen jäseneksi hyväksymisestä.

Liity jäseneksi >>

Osuuskunnan säännöt (pdf)

Rekisteriseloste (pdf)