Historiaa


Viljanviljelijän markkina-aseman vahvistamisen tarpeesta ja osuuskunnan perustamisesta on puhuttu pitkään. Tarvittavaa alullepanijaa ei löytynyt ennen kuin MTK Häme kokosi yhdessä oman toimialueensa tuottajayhdistysten kanssa 25-jäsenisen viljelijätyöryhmän, joka valmisteli sääntöjä ja toimintaperiaatteita. Sääntöjen työstämisessä apuna olivat myös Pellervo-Seura ja Pellervo-Instituutti.

ViljaTavastia perustettiin 21.9.2016 Hämeenlinnassa. Perustamissopimuksen allekirjoitti 134 viljantuottajaa. Tämän jälkeen uusia jäseniä on hakeutunut mukaan tasaiseen tahtiin. Tällä hetkellä (21.1.22) mukana on n. 570 viljantuottajaa, joiden satokasvien viljelypinta- ala on n. 72000 ha.

ViljaTavastian jäseniä on koko Suomen alueelta. Viljelijöiden aktiivisuus ratkaisee, kuinka vahvaksi ViljaTavastia muodostuu ja minkälaisen markkina-aseman se viljakaupassa saa.

Tule mukaan luomaan suomalaisen viljakaupan historiaa!