Historiaa


Viljelijän markkina-aseman vahvistamisen tarpeesta ja osuuskunnan perustamisesta on puhuttu pitkään. Tarvittavaa alullepanijaa ei löytynyt ennen kuin MTK Häme kokosi yhdessä oman toimialueensa tuottajayhdistysten kanssa 25-jäsenisen viljelijätyöryhmän, joka valmisteli sääntöjä ja toimintaperiaatteita. Sääntöjen työstämisessä apuna olivat myös Pellervo-Seura ja Pellervo-Instituutti.

ViljaTavastia perustettiin 21.9.2016 Hämeenlinnassa. Perustamissopimuksen allekirjoitti 134 viljantuottajaa. Sen jälkeen uusia jäseniä on hakeutunut mukaan tasaiseen tahtiin. Tällä hetkellä mukana on n. 415 viljantuottajaa, joiden satokasvien viljelypinta- ala on n.52000 ha.

Vaikka ViljaTavastian juuret ovat Hämeessä, niin jo toiminnan alkuvaiheessa jäseneksi on ilmoittautunut huomattava määrä viljelijöitä myös muista maakunnista. Viljelijöiden kiinnostus ratkaisee, kuinka laajaksi osuuskunnan toiminta-alue muodostuu.

Tule mukaan luomaan suomalaisen viljakaupan historiaa!