Historiaa


Viljelijän markkina-aseman vahvistamisen tarpeesta ja osuuskunnan perustamisesta on puhuttu pitkään. Tarvittavaa alullepanijaa ei löytynyt ennen kuin MTK Häme kokosi yhdessä oman toimialueensa tuottajayhdistysten kanssa 25-jäsenisen viljelijätyöryhmän, joka valmisteli sääntöjä ja toimintaperiaatteita. Sääntöjen työstämisessä apuna olivat myös Pellervo-Seura ja Pellervo-Instituutti.

ViljaTavastia perustettiin 21.9.2016 Hämeenlinnassa. Perustamissopimuksen allekirjoitti 134 viljantuottajaa. Sen jälkeen uusia jäseniä on hakeutunut mukaan tasaiseen tahtiin. Tällä hetkellä mukana on n. 415 viljantuottajaa.

Vaikka ViljaTavastian juuret ovat Hämeessä, niin jo toiminnan alkuvaiheessa jäseneksi on ilmoittautunut huomattava määrä viljelijöitä myös muista maakunnista. Viljelijöiden kiinnostus ratkaisee, kuinka laajaksi osuuskunnan toiminta-alue muodostuu.

Tule mukaan luomaan suomalaisen viljakaupan historiaa!