Historiaa


Viljelijän markkina-aseman vahvistamisen tarpeesta ja osuuskunnan perustamisesta on puhuttu pitkään. Tarvittavaa alullepanijaa ei löytynyt ennen kuin MTK Häme kokosi yhdessä oman toimialueensa tuottajayhdistysten kanssa 25-jäsenisen viljelijätyöryhmän, joka valmisteli sääntöjä ja toimintaperiaatteita. Sääntöjen työstämisessä apuna olivat myös Pellervo-Seura ja Pellervo-Instituutti.

ViljaTavastia perustettiin 21.9.2016 Hämeenlinnassa. Perustamissopimuksen allekirjoitti 134 viljantuottajaa. Tämän jälkeen uusia jäseniä on hakeutunut mukaan tasaiseen tahtiin. Tällä hetkellä (5.10.21) mukana on n. 560 viljantuottajaa, joiden satokasvien viljelypinta- ala on n. 66000 ha.

Vaikka ViljaTavastian juuret ovat Hämeessä, niin jo toiminnan alkuvaiheessa jäseneksi ilmoittautui huomattava määrä viljelijöitä myös muista maakunnista. Tällä hetkellä ViljaTavastian jäseniä on koko Suomen alueelta. Viljelijöiden aktiivisuus ratkaisee, kuinka vahvaksi osuuskunta muodostuu ja minkälaisen markkina-aseman se viljakaupassa saa.

Tule mukaan luomaan suomalaisen viljakaupan historiaa!