ViljaTavastiasta tuottajaorganisaatio


ViljaTavastia on Suomen ensimmäinen vilja-alan tuottajaorganisaatio ja kymmenes hyväksytty tuottajaorganisaatio Suomessa. ViljaTavastia on myös suurin yli 600 jäsenellään. Hyväksynnän tuottajaorganisaatioksi myöntää Ruokavirasto.

Tuottajaorganisaatio on maataloustuottajien yhteenliittymä, joka on hakenut hyväksynnän tuottajaorganisaatioksi. Käytännössä se on tuottajien muodostama osuuskunta, osakeyhtiö tai yhdistys. Yhteenliittymästä tulee tuottajaorganisaatio, kun se hankkii tuottajaorganisaatiostatuksen.

Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa maataloustuotteiden markkinoilla. Tuottajaorganisaatiossa voi tehdä tuottajajäsenten kesken yhteistyötä niissä asioissa, joissa yhteistyöstä on hyötyä. Euroopan unioni tarjoaa tuottajaorganisaatiostatuksen hankkineille yhteenliittymille kuitenkin myös erityisoikeuksia: tuottajaorganisaatio voi tehdä tuottajajäsentensä puolesta sopimuksia jäsentensä tuotannon myymisestä. Tämä on poikkeus kilpailulainsäädäntöön: tuottajaorganisaation on mahdollista toimia maataloustuotteiden markkinoilla yhtenä toimijana jäsentensä puolesta. Jäsenten on myös mahdollista sopia keskenään tuotantomääristä ja optimoida tuotantoa.

ViljaTavastia perustettiin seitsemän vuotta sitten. Perustajajäseniä oli tuolloin 134, nyt 620 ympäri Suomen. Nykyjäsenillä on puitavia viljakasveja 75 000 hehtaarilla eli 7,5 prosenttia Suomen koko vilja-alasta.

Lisätietoja ViljaTavastia: toimitusjohtaja Eero Kovero, sähköposti eero.kovero@viljatavastia.fi

Lisätietoja Ruokavirasto: johtava asiantuntija Juhani Heikkilä, puh. 040 559 5488, sähköposti juhani.heikkila@ruokavirasto.fi

Jaa artikkeli: